IM Mindset No1

Mindset สำหรับผมเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ผมคิดว่ามันคือแกน หรือแก่นที่สำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้เราไปในแนวทางตามที่แต่ละแนวความคิดวางไว้ ถ้าอยากจะประสบผลสำเร็จด้านใดก็ให้ดู Mindset ของคนที่สำเร็จด้านนั้น บทความนี้ผมขอแชร์ Mind Set ทางด้าน IM จากเทพ IM ท่านหนึ่ง IMER Mind Set Number 1 เรียนเก่ง ไม่ผิด เรียนไม่เก่ง ไม่ผิด ส่วน… วิธีการคิด วิธีการดำเนินชีวิต ความทุ่มเทให้ใจกับสิ่งที่ทำ และความกล้าที่จะก้าวไป …

Read More