การเวอริฟาย Hostgator หลังการสมัคร Hosting

หลังจากที่ท่านได้สมัคร Hosting กับ ทาง Hostgator ไปแล้วท่านจะได้รับ email แจ้งข้อมูลการสมัคร รายละเอียดส่วนตัวสำหรับการเข้าไปใช้ระบบ แต่นั่นยังไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถใช้งานระบบได้แล้วจริงๆ นะครับ หลังจากนั้นประมาณสามวัน ท่านจะเข้าไปใช้ Hosting ท่านไม่ได้ หรือเข้าไปที่หน้าจัดการ Hosting ไม่ได้ พร้อมๆกับมี อีเมลล์แจ้งมาให้ทำทำการยืนยัน หรือ Verify Hosting order เมื่อท่านผ่านการเวอริฟายจึงจะมีสิทธิ์ใช้งานได้   คุณอ่านขั้นตอนการสมัคร Hostgator Hosting ด้วย …

Read More