เลือกใช้งาน Web Hosting Shared Hosting , VPS, Dedicated Server หรือ Cloud

ก่อนที่จะเลือกใช้งาน Web Hosting ได้ถูกต้องเราควรทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะ Web hosting แต่ละประเภทเพื่อให้เลือกใช้งานได้เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งในเรื่องของราคาและการบำรุงรักษา ในบางกรณีการเลือก hosting ที่มีประสิทธิภาพมากๆ ก็จำเป็นต้องแลกมาด้วยต้นทุนในด้านราคา และการบำรุงรักษาที่แพงกว่า ทั้งๆที่การใช้งานจริงๆ ใช้ Hosting ขึ้นพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว

Web-hosting

Shared Hosting

Shared Hosting คือการแบ่งทรัพยากรให้กับคนหลายคนหรือหลายเว็บไซต์บนเซอร์เวอร์ เครื่องเดียวครับ และในปัจจุบันมีบริการแบบ Cloud Web Hosting ที่จะมีโครงสร้างการใช้งานเซอร์เวอร์ในอีกรูปแบบ แต่มันก็เป็นการแชร์ทรัพยากรให้กับผู้ใช้บริการจำนวนมากเช่นกัน โครงสร้างการทำงานทั่วไปของเว็บโฮสติ้งคือ มีเซอร์เวอร์หนึ่งเครื่องหรือกลุ่มหนึ่งแล้วผู้ให้บริการก็จะทำการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการรวมถึงระบบต่างๆและจัดการแบ่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้บริการซึ่ง ผู้ใช้บริการเองจะไม่สามารถควบคุมเซอร์เวอร์ได้ แต่จะทำงานผ่านหน้าควบคุมที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้

ข้อดี

 • มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเทียบกับบริการแบบอื่น
 • ไม่ต้องมีความสามารถและความรู้ในการดูแลและป้องกันเซอร์เวอร์เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลเอง

ข้อด้อย

 • เนื่องจากว่าเป็นการแบ่งปันทรัพยากรของ เซอร์เวอร์ให้กับผู้ใช้บริการจำนวนมาก เมื่อเกิดปัญหากับเซอร์เวอร์นั้นก็จะเกิดปัญหากับทุกเว็บไซต์ที่อยู่บนเซอร์ เวอร์นั้นทั้งหมด หรือถ้ามเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งทำให้เกิดปัญหากับเซอร์เวอร์ก็จะทำให้ เว็บไซต์อื่นได้รับผลกระทบด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเว็บไซต์ใดมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดปัญหากับเซอร์เวอร์ จะได้รับการแจ้งเตือนให้แก้ไขจากผู้ให้บริการ หากไม่ทำการแก้ไขทางผู้ให้บริการจะระงับเว็บไซต์นั้นไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานอื่นได้รับผลกระทบ

Virtual Private Server (VPS)

เป็นบริการที่ทำให้เราเป็นเจ้าของระบบอย่างสมบูรณ์ ซึ่งโครงสร้างการทำงานคือการจำลองเซอร์เวอร์เสมือนไว้บนเซอร์เวอร์จริงอีกที ซึ่งเซอร์เวอร์จริง 1 เครื่อง(หรืออาจเป็นกลุ่ม) จะมีการจำลองเซอร์เวอร์เสมือนจำนวนหนึ่งไว้ โดยจะมีการแบ่งทรัพยากรกันอย่างชัดเจน และในเซอร์เวอร์จริง 1 เครื่องจะมีผู้ร่วมใช้บริการน้อยกว่า Shared Web Hosting หลายเท่าตัว จึงทำให้บริการนี้มีเสถียรภาพและความเป็นเจ้าของสูงมาก เพระเราสามาารถสั่ง reboot หรือติดตั้ง Application ใดๆเองได้หมดเสมือนการใช้เซอร์เวอร์ส่วนตัว

ข้อดี

 • มีความสามรถในการควบคุมเหมือนใช้เซอร์เวอร์ส่วนตัว
 • มีความเสถียรสูงเนื่องจากมีการแบ่งทรัพยากรกันชัดเจน และมีจำนวนผู้ใช้บริการต่อเซอร์เวอร์ในจำนวนที่น้อย

ข้อด้อย

 • ต้องมีความชำนาญในการจัดการเซอร์เวอร์ แต่ก็จะมีการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการอยู่แล้ว
 • มีโอกาสถูกเชิญให้ออกจากเซอร์เวอร์ได้เช่นกันหากมีการใช้ทรัพยากรพวกโพรเซสหรือไม่ก็ปริมาณการรับส่งข้อมูลที่มากเกินไป

Dedicated Server

เป็นบริการที่ให้เราเช่าเซอร์เวอร์จริงๆทั้งเครื่องโดยไม่แบ่งทรัพยากร กับใคร ซึ่งเราจะทำการจัดสรรทรัพยากรบนเซอร์เวอร์อย่างไรก็แล้วแต่เรา ซึ่งส่งผลให้มีค่าบริกรสูงกว่าบริการเซอร์เวอร์แบบอื่นแต่ก็สมกับ ประสิทธิภาพที่เราได้รับอย่างเต็มที่ และส่วนใหญ่แล้วเมื่อเช่า Dedicated Server ครบตามระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดแล้ว เราจะเป็นเจ้าของเซอร์เวอร์นั้นจริงๆ คือผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะยกเซอร์เวอร์นั้นให้เราเป็นเจ้าของเลย

ข้อดี

 • ไม่ต้องแบ่งทรัพยากรกับใคร มีความเสถียรสูงมาก และสามารถควบคุมเซอร์เวอร์ทั้งเครื่องได้

ข้อด้วย

 • นอกจากค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วยังต้องการความ ชำนาญและเวลาในการเอาใจใส่เป็นพิเศษแต่เราก็ยังคงได้รับการช่วยเหลือจากผู้ ให้บริการอยู่ตลอดเช่นกัน

Cloud

Cloud ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีที่นำมาทำการตลาดอย่างจริงจัง ในต้นทุนที่ทำการตลาดแบบทั่วไปได้ ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบบ Cloud เป็นการทำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยแบ่งชั้นการประมวลผลออกจากชั้นเก็บข้อมูล และอาจมีการคิดเงินแบบเหมาจ่ายรายเดือน หรือคิดแบบตามใช้งานจริงก็ได้

การประมวลผล (Computing layer — CPU, Memory)

เป็นการร่วมกันทำงานของเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง ซึ่งแม้มีเซิร์ฟเวอร์ใดเสียหาย ก็จะไม่มีผลกับการใช้งานของลูกค้า เพราะระบบจะสวิทช์การประมวลผลไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นแทนโดยอัตโนมัติใน ทันที การประมวลผลของเว็บของผู้ใช้งานจะทำงานในชั้นนี้ ซึ่งระบบจะแบ่งทรัพยากร CPU, Memory ให้ตามจำนวนที่เลือกและแยกทรัพยากรกับผู้อื่นอย่างชัดเจน Cloud ส่วนมากจะมี Firewall ป้องกันระบบของแต่ละคนออกจากกันอย่างเด็ดขาด

เก็บข้อมูล (Storage layer)

เป็นการทำงานร่วมกันของระบบเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) หรือในบางระบบอาจใช้การทำงานของ Distributed Storage ในชั้นนี้ ซึ่ง Storage Layer นี้ จะต้องมีความเสถียรและความเร็วสูง และต้องมีระบบ Activate-Active หรือ Active-Standby เพื่อใช้งานระบบสำรองได้ทันทีที่เกิดเหตุขัดข้องของหน่วยเก็บข้อมูลหลัก จึงควรมี SAN อย่างน้อย 2 ตัว ซึ่งมีข้อมูลที่เหมือนกัน (Replicate) ตลอดเวลา ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานจะถูกเก็บไว้ที่ชั้นนี้

เครือข่ายเน็ตเวิร์คความเร็วสูง

จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างชั้นการประมวลผล และชั้นเก็บข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างทันใจตลอดเวลา

ข้อดี

 • ระบบ Cloud บางแบบยังรองรับการขยายหรือหดตัวโดยอัตโนมัติสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนหรือ เว็บของลูกค้า เมื่อการใช้งานเพิ่มหรือลด ตามที่ได้กำหนดไว้
 • Cloud ที่สามารถยืดขยายการทำงานให้ใช้ Resources ของระบบเกินขอบเขตของเครื่องๆ เดียว โดยการนำ CPU, Memory ของทุกเครื่องมารวมกัน และแบ่งให้บริการตามต้องการได้อีกด้วย
 • ระบบ Cloud เหล่านี้ ทำให้การทำงานของเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนของผู้ใช้งานไม่ติดขัด แตกต่างจากเว็บโฮสติ้ง หรือ เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาทั่วไป ที่หากเกิดการติดขัดเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆ ก็จะทำให้การทำงานหยุดลงโดยไม่มีระบบทดแทน

ข้อด้วย

ระบบ Cloud จะมีต้นทุนของระบบที่สูงกว่าแบบอื่นมาก รวมทั้งไม่สามารถ Overselling (ขายเกินทรัพยากรรวมที่มี) ได้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าบริการแบบอื่นๆ

 

แนะนำ Host Gator ราคา $0.01 สำหรับเดือนแรก ใช้ Coupon Code  1PENNY1MOSEASON

1penny-webhosting

Hosting ราคาประหยัด ที่ได้รับความนิยม ไม่จำกัดเนื้อที่และความเร็ว Bandwidth

การเลือกใช้งาน

เมื่อเข้าใจความแตกต่างของบริการต่างๆ แล้ว ก็มาถึงเวลาที่ท่านจะเลือกใช้บริการให้เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของท่าน

 • เลือก ใช้ Shared Web Hosting สำหรับการเริ่มต้น ไม่ต้องลงทุนสูง ไม่ต้องดูแลเอง แต่อาจต้องแลกกับประสิทธิภาพที่อาจจะต่ำกว่าความต้องการของ Application ที่นำไปใช้บน Hosting
 • เลือก ใช้ Dedicated server ถ้าท่านต้องการใช้ทรัพยากรทั้งหมดของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และมีการจัดการระบบ Backup ที่ดี เพื่อให้กลับมาทำงานได้เร็วที่สุดในกรณีอุปกรณ์ในเครื่องเสียหาย โดยทั่วไประบบ Dedicated server จะมีความเร็วสูง และโดยเฉพาะการทำงานกับดิสก์มักจะเร็วกว่า Cloud เพราะ Disk ติดอยู่ภายในตัวเซิร์ฟเวอร์โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นกับระบบของ Disk ที่เครื่องด้วย ว่าจะเป็น Disk ประเภทใด ความเร็วเมื่อเทียบกับ SAN ที่ใช้ใน Cloud ก็จะแตกต่างกันไปไม่แน่นอน
 • เลือก ใช้ VPS หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ทั้งเครื่อง VPS จะเป็นทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด โดยมีความปลอดภัยและความเสถียรใกล้เคียงกับการใช้งาน Dedicated server แต่ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลอาจจะต่ำกว่าเพราะทุก VPS ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะอ่านเขียนลง Disk เดียวกันภายในเครื่องทั้งหมด
 • เลือก ใช้ Cloud ถ้ามีงบประมาณมากเพียงพอและต้องการความสบายใจมากที่สุด บริการ Cloud มีโอกาสที่อุปกรณ์จะเสียหายพร้อมๆ กันทั้งหมดจนทำให้ระบบทำงานไม่ได้ต่ำมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการแบ่งชั้น Compute และ Storage ออกจากกัน ในกรณีผู้ใช้ที่ต้องทำการอ่านเขียนหนักมากๆ อาจได้ความเร็วของการอ่านเขียน Disk ไม่เร็วเท่ากับจาก Dedicated server

เอาละครับ ราคาและประสิทธิภาพของ Web Hosting แต่ละแบบแปรผันตามกันไป สำหรับผมถ้าผมจะทำ Blog ในช่วงเริ่มต้นผมจะใช้ Shared Host ก่อน และเมื่อมี Traffic สูงมากขึ้นก็จะ Upgrade เป็น VPS ถ้าผมจะทำ Web Ecomerch ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง และมีความเสถียรก็อาจจะเลือก Cloud ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานจริงๆ

แหล่งที่มา:

http://www.thaihosttalk.com/showthread.php/70060-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-Dedicated-server-VPS-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-Cloud

http://hobbydesign.net/beginning/vps-dedicated-server/

 

Facebook Comments